Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Kochasz dzieci nie pal śmieci
RSS

Klub HDK PCK w Żołyni

 

Historia klubu HDK PCK w Żołyni

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku istniała w gminie Żołynia kilkunastoosobowa grupa, która oddawała krew. Byli to: Jan Cieśla, Janusz Fleszar, Piotr Frączek, Elwin Krzyżak, Jan Leja, Zbigniew Lic, Marek Mach, Andrzej Sroczyk, Stanisław Rogowski, Antoni Wawrejko, Zdzisław Wiatr, Jacek Zwierzchowski, Henryk Zych, Danuta Żukowska. Zrzeszeni byli oni w Klubie HDK PCK w Łańcucie.

W 1989 roku na prezydium Zarządu Gminnego ZSMP w Żołyni z inicjatywy przewodniczącego Zarządu Marka Macha i inspektora Urzędu Gminy ds. Sportu i Turystyki Jana Cieśli został utworzony Klub Honorowych Dawców Krwi. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym wybrano zarząd w składzie:

prezes - Henryk Zych,

sekretarz - Jan Cieśla,

członek - Danuta Żukowska

członek - Marek Mach.

Deklaracje członkowskie podpisało 15 osób. Ta garstka ludzi systematycznie oddawała krew i werbowała nowych członków. Z roku na rok liczebność klubu rosła, wstępowali do niego ludzie odczuwający satysfakcję z faktu, że mogą dać coś z siebie dla drugiego człowieka. W latach 1984 - 1988 żołyńscy dawcy krwi organizowali corocznie w listopadzie uroczystości związane z obchodami Dni Honorowych Dawców Krwi. Najbardziej zasłużeni otrzymywali wtedy dyplomy, wyróżnienia, listy pochwalne, nagrody i odznaczenia. W 1989 roku na walnym zebraniu członków klubu został wybrany zarząd w składzie:

prezes - Marek Mach,

wiceprezes, sekretarz - Stanisław Rogowski,

skarbnik - Zdzisław Wiatr,

członek - Stanisław Wróbel.

Zarząd ten postanowił rozszerzyć działalność klubu i wzbogacić ją o nowe formy. Jedną z nich było oddawanie krwi dla potrzebujących osób z terenu gminy (i nie tylko). Zaczęto organizować imprezy towarzyskie mające na celu integrowanie środowiska krwiodawców. Coroczne spotkania listopadowe z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa połączono z zabawą andrzejkową. W kalendarzu imprez na stałe zostały też wpisane: choinka dla dzieci krwiodawców i z rodzin o niskich dochodach oraz ognisko z okazji obchodów Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi i Tygodnia PCK. Przedstawiciele żołyńskiego klubu brali aktywny udział w rajdach, zawodach i różnych imprezach organizowanych przez Zarząd Wojewódzki PCK i Okręgową Radę HDK w Rzeszowie lub inne kluby działające w województwie. Wszystkie te nowe formy działalności zaowocowały wzrostem liczby członków klubu. Każdy nowo przyjęty zobowiązał się oddać krew przynajmniej dwa razy do roku. W latach 1994 - 1998 klub rozrósł się do liczby 65 członków. Za ewenement w skali województwa trzeba uznać fakt, iż do klubu zaczęły coraz liczniej wstępować kobiety. Krew oddawały: Krystyna Bosak, Weronika Czech, Barbara Frączek, Ewa Haładyj, Halina Hospod, Barbara Krzanik, Jolanta Leja, Janina Lorenc, Anna Maria, Julia Nicpoń, Krystyna Opałka, Agata Pikuła, Anna Rogowska, Jolanta Szawan, Danuta Żukowska. Po upływie kadencji członkowie zarządu (w dowód uznania i zaufania) zostali wybrani ponownie. Skład został poszerzony o dwie osoby, weszły do niego Krystyna Opałka (członek) i Barbara Krzanik, której powierzono funkcję sekretarza.

Żołyńscy krwiodawcy nie tylko oddawali krew, ale także aktywnie uczestniczyli w działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1994 roku Stanisław Rogowski wszedł w skład Zarządu Rejonowego PCK w Łańcucie, został też członkiem Okręgowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK w Rzeszowie, natomiast Marek Mach został wybrany do Komisji Rewizyjnej. Funkcje te sprawują do dzisiaj. Dnia 12 maja 1995 roku żołyński klub gościł na wyjazdowym posiedzeniu Okręgową Radę HDK PCK z Rzeszowa i Rejonową Radę HDK PCK z Łańcuta. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i połączone zostało z wyjazdem uczestników do pobliskiego Julina, gdzie goście zwiedzili pałacyk myśliwski oraz zostali ugoszczeni pieczonym baranem. 17 września 1996 roku krwiodawcy z województwa rzeszowskiego udali się z pielgrzymką do Rzymu, aby uczcić jubileusz 50 - lecia kapłaństwa Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczestniczyli w niej dwaj zasłużeni krwiodawcy z Żołyni: Marek Mach i Stanisław Rogowski. Obaj oddali honorowo krew w Centrum Transfuzji Krwi w klinice Gemelii ofiarując ją symbolicznie poprzez ręce Ojca Świętego potrzebującym. Uczestniczyli w spotkaniu z Papieżem w Bazylice Świętego Piotra.

Krew nie jest jedynym darem, który żołyńscy krwiodawcy ofiarują innym. Podczas wielkiej powodzi w lipcu 1997 roku pospieszyli z pomocą poszkodowanym przez kataklizm. Zebrali dla nich pieniądze w kwocie 7 tysięcy złotych oraz zorganizowali transport żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Inicjatorem akcji był prezes klubu Marek Mach, a dużego wsparcia udzielił stały sponsor Jacek Pikuła.

 W odpowiedzi na apel Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie członkowie naszego klubu mieli okazję jeszcze raz uczestniczyć w akcji niesienia pomocy osobom poszkodowanym w powodzi, jaka nawiedziła w 2001 roku nasz region. Pracując na rzecz Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie żołyński Klub reprezentowali: Paweł Fleszar, Barbara Krzanik, Stanisław Krzanik, Krystyna Opałka, Zdzisław Wiatr, a Paweł Fleszar, Krystyna Opałka i Barbara Krzanik przez okres dwóch tygodni pomagali w przeładunkach niezbędnych powodzianom artykułów pierwszej potrzeby.

Następną akcją, w której brali udział członkowie naszego klubu był załadunek transportu z pomocą humanitarną dla mieszkańców Zakarpacia na Ukrainie. Brali w niej udział: Jacek Bosak, Janusz Fleszar, Piotr Frączek, Łukasz Maczuga, Andrzej Wawrzaszek, Mieczysław Wawrzaszek, Zdzisław Wiatr,.

W latach 2003- 2004 żołyńscy krwiodawcy pomagali przy przewożeniu artykułów spożywczych wydawanych w ramach Programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej przez Jednostki Organizacyjne PCK". Transport zasponsorowali: Stanisław Kot oraz firma "DOM-BUD" z Żołyni, a społecznie pracowali: Mariusz Rogowski, Stanisław Rogowski, Tomasz Rogowski.

W listopadzie 1999 roku krwiodawcy świętowali 15 - lecie swego klubu. Obchody jubileuszowe rozpoczęła Msza święta w intencji rodzin krwiodawców i sympatyków klubu, podczas której wręczone zostały dary dla kościoła parafialnego w Żołyni. Dalsza część uroczystości odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Żołyni, które użyczyło swoich pomieszczeń dla tak licznego grona osób. Zaproszeni zostali przedstawiciele władz wojewódzkich PCK i zarządu HDK, przedstawiciele zaprzyjaźnionych Klubów, władze miejscowe, sponsorzy i sympatycy Klubu. Obecni byli między innymi: dr Stanisław Kowal - z Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie, mgr Eugeniusz Taradajko - dyr Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie, dr Jerzy Ankiewicz - prezes Zarządu Rejonowego PCK W Łańcucie, Janusz Bęben - przewodniczący Okręgowej Rady HDK w Rzeszowie, dr Stefan Rachwał - kierownik punktu krwiodawstwa w Łańcucie, Andrzej Benedyk - wójt Gminy Żołynia, mgr Kazimierz Górecki - przewodniczący Rady Gminy Żołynia, Zbigniew Głowacki - proboszcz miejscowej parafii. Oficjalną część uroczystości wypełniło wręczenie nagród i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych krwiodawców. Żołyński Klub został odznaczony Złotą Odznaką Honorowego Dawcy Krwi PCK.

W części artystycznej przygotowanej przez nauczycielki Marię Karp i Agnieszkę Ciągło wystąpili członkowie kółka teatralnego z SP 1 w Żołyni. Dobrany do charakteru uroczystości scenariusz, pomysłowe stroje, humorystyczne scenki, wiersze i piosenki bardzo podobały się zgromadzonej publiczności. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna połączona ze smacznym poczęstunkiem.

Z okazji przypadającego w 1999 roku 40 - lecia krwiodawstwa przedstawiciele żołyńskiego Klubu HDK: Barbara Krzanik, Franciszek Kołcz, Marek Mach, Krystyna i Henryk Opałka, Stanisław Rogowski, Stanisław Wróbel wzięli udział we Mszy św. i spotkaniu z biskupem Zbigniewem Górnym, ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej. W tym samym roku reprezentowali też swój klub podczas obchodów XX-lecia klubu HDK "Śrubex" w Łańcucie. Krwiodawcy z Żołyni wyjeżdżali także na imprezy integracyjne organizowane przez kluby działające na Podkarpaciu. Najpierw był to turniej strzelecki, później piłki nożnej i zawody wędkarskie. W pierwszym turnieju strzeleckim wzięły udział dwie trzyosobowe drużyny z Żołyni. Drużyna w składzie: Sławomir Gwizdak, Tadeusz Hospod i Grzegorz Walawender zajęła II-gie, a drużyna w składzie: Janusz Fleszar, Marek Mach, Stanisław Rogowski IV-te miejsce.

Od marca 2001 roku do chwili obecnej pracami Gminnego Klubu HDK PCK w Żołyni kieruje zarząd w składzie:

prezes - Marek Mach,

I-szy wiceprezes - Stanisław Rogowski,

II-gi wiceprezes - Krystyna Opałka,

sekretarz - Barbara Krzanik,

skarbnik - Zdzisław Wiatr,

członek - Piotr Frączek,

członek - Jacek Bosak,

Przez długie lata członkowie klubu oddawali krew w punkcie Krwiodawstwa w Łańcucie. Na początku grudnia 2001 roku uruchomiony został punkt pobierania krwi w Gminnym Ośrodku Kultury w Żołyni. Co miesiąc przyjeżdżała ekipa medyczna z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, która sprawnie i fachowo pobierała krew od honorowych dawców. Utworzenie wyżej wymienionego punktu było dla żołyńskich krwiodawców dużym udogodnieniem.

            Co roku niektórzy członkowie i sympatycy klubu pielgrzymują do różnych miejsc kultu religijnego. Uczestniczą w Krajowych Pielgrzymkach na Jasną Górę i Podkarpackich Pielgrzymkach do Kalwarii Pacławskiej.

            We wrześniu 2001 roku Zarząd Okręgowego PCK w Rzeszowie zorganizował II  Pielgrzymkę Krwiodawców i Działaczy PCK do Włoch. Wzięła w niej udział szesnastoosobowa grupa członków i sympatyków Klubu HDK z gminy Żołynia. Program trwającej od 14 do 23 września wyprawy był bogaty i urozmaicony, obejmował zwiedzenie najpiękniejszych i najbardziej znanych miejsc w: Wenecji, Padwie, Sorrento, Capri, Pompejach, Asyżu, gdzie miało miejsce spotkanie z wolontariuszami włoskiego Czerwonego Krzyża oraz w San Marino. Pielgrzymi odwiedzili miejscowości związane z działalnością ojca Pio, złożyli wieniec na cmentarzu poległych na Monte Cassino. Najważniejszym był jednak dwudniowy pobyt w Rzymie, podczas którego zwiedzali Bazylikę świętego Piotra, Ogrody i Muzea Watykańskie, Colosseum, fontannę di Trevi, Schody Hiszpańskie i wiele innych zabytkowych obiektów wiecznego miasta. Zwiedzając klinikę Gemelli krwiodawcy mieli okazję oddawać krew potrzebującym.

            Od 2001 roku Klub HDK PCK przy Zakładach Chemicznych Organika w Nowej Sarzynie organizuje Memoriał Piłki nożnej HDK PCK im. Władysława Piłata. Co roku bierze w nim udział kilkunastoosobowa grupa młodych krwiodawców z Żołyni. Największy sukces odnieśli w I Memoriale zajmując II miejsce. Do Nowej Sarzyny pojechali wówczas: Jacek Bosak, Janusz Fleszar, Janusz Kowal, Stanisław Krzanik, Piotr Przybyło, Stanisław Rogowski, Grzegorz Wawrejko, Wojciech Wiśniowski, Witek Wojciech, Robert Wróbel. W 2002 roku Jacek Bosak brał udział w zawodach wędkarskich w Mielcu, zdobywając trzecią lokatę. W 2004 roku drużyna krwiodawców w składzie: Jacek Bosak, Janusz Fleszar, Mariusz Fus, Krzysztof Jewczuk, Stanisław Rogowski, Janusz Witek, Andrzej Wojnar i Wiesław Wojnar uczestniczyła w Halowym Turnieju Piłki Nożnej organizowanym przez Klub HDK PCK Zelmer z okazji 25-lecia jego istnienia.

W kwietniu 2004 roku Gminny Klub HDK PCK w Żołyni zorganizował dla swoich członków i sympatyków wycieczkę do Lwowa. W ciągu dwóch dni jej uczestnicy zwiedzali zabytkowe miejsca, byli na Górze Zamkowej, Cmentarzu Łyczakowskim, złożyli wieniec na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Podziwiali także przepiękny gmach Opery Lwowskiej, ratusz, kamieniczki lwowskiej Starówki, zabytkowe katedry (rzymskokatolicką, prawosławną i grekokatolicką), muzeum broni i zabytkową aptekę. Nie omieszkali zabłądzić do dzielnicy lwowskich batiarów - Łyczakowa. Co krok napotykali ślady polskości tego wspaniałego miasta, podobnie jak Rzym położonego na wzgórzach. Wycieczka dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń.

W ciągu 25 lat krwiodawcy z

Gminnego Klubu HDK PCK w Żołyni za najcenniejszy dar, jakim jest krew, za działalność na niwie czerwono - krzyskiej otrzymywali wyróżnienia i odznaczenia państwowe, PCK i HDK.

Kryształowe Serce:

Marek Mach

Medal Pamiątkowy 40-lecia Honorowego Krwiodawstwa:

Marek Mach

Stanisław Rogowski

Złoty Krzyż Zasługi:

Marek Mach

Stanisław Rogowski

Srebrny Krzyż Zasługi:

Piotr Frączek

Roman Frączek

Andrzej Sroczyk

Kazimierz Śliż

Brązowy Krzyż zasługi:

Stanisław Kwiatek

Andrzej Sroczyk

Odznaka Honorowa PCK II-ego stopnia:

Marek Mach

Odznaka Honorowa PCK III-ego stopnia:

Anna Dec-Czech

Piotr Frączek

Marek Mach

Stanisław Rogowski

Odznaka Honorowa PCK IV-ego stopnia:

Jacek Bosak

Piotr Frączek

Roman Frączek

Barbara Krzanik

Stanisław Kwiatek

Marek Mach

Krystyna Opałka

Stanisław Rogowski

Andrzej Sroczyk

Zdzisław Wiatr

Stanisław Wróbel

Odznakę Honorową PCK IV-ego stopnia otrzymali również sympatycy Klubu:

Andrzej Benedykt

Tadeusz Dziurzyński

Kazimierz Górecki

Magdalena Kątnik - Kowalska

Bogusław Kiszka

Jacek Pikuła

Antoni Tryniecki

 

Na wyrazy uznania zasługują również sponsorzy od początku działalności wspierający finansowo nasz Klub:

- Urząd Gminy - Żołynia

- Bank Spółdzielczy - Żołynia

- Barbara i Bolesław Tołpa DOM-BUD - Żołynia

- Marek Burda Markpol - Żołynia

- Jan Rogowski Stacja Paliw - Żołynia

- Argo - Łańcut

- ITS - Rakszawa

- Sezam - Kraczkowa Stanisław Peszko

- GOK - Żołynia

- Jacek Pikuła- Żołynia

- Dziurzyński Tadeusz - Żołynia

- Sklep spożywczy Janina Stanisław Kot - Żołynia

- Piekarnia Antoni Tryniecki - Rakszawa

- Nadwozia Wiesław Paździor - Żołynia

- Anna Jerzy Stopyra- Żołynia

- Katarzyna Zbigniew Niemiec- Żołynia

- Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

- Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Żołyni

- Koło Gospodyń Wiejskich w Żołyni

- Zespół muzyczny "Nil Admirali" - Żołynia

Do grona sympatyków i wolontariuszy żołyńskiego klubu należą:

- Agnieszka Ciągło

- Tadeusz Dec

- Maria Karp

- Magdalena Kątnik - Kowalska

- Janina Puchalik

- Małgorzata Szczuka

- Jerzy Tomczyk

Krwiodawcy zawsze mogą liczyć na ich  pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych, obchodów jubileuszy, zabaw, ognisk.

Uroczystości żołyńskiego klubu uświetniają występy uczniów, członków kółka teatralnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kantego i Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza oraz grupy taneczne „Wiwatki" i „Brawo" działające w GOK-u, zespoły muzyczne: "Kant" - Żołynia, "Selenit" - Łańcut, " Nil Admiral" - Żołynia, kapela ludowa, zespół rodzinny Stopyrów. Z Klubem współpracują miejscowe organizacje społeczne: KGW, OSP, Klub Sportowy, "Błękit" -  Żołynia.

Ukoronowaniem pracy żołyńskich krwiodawców, dowodem uznania za krzewienie idei czerwonokrzyskiej i honorowego krwiodawstwa było uroczyste poświęcenie i nadanie Gminnemu Klubowi  HDK PCK w Żołyni sztandaru w dniu 20 listopada 2004 roku. Sztandar wykonała p. Maria Suwała z Grabownicy według projektu p. Eugeniusza Taradajko.

Fundatorami sztandaru są:

- Urząd Gminy w Żołyni

- Tadeusz Dziurzyński

Drzewiec sztandaru został bezpłatnie wykonany przez p. Laska Czesława.

W ciągu 25 lat istnienia Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Żołyni przez jego szeregi przewinęło się 144 członków, w tym 23 kobiety. Są to mieszkańcy naszej gminy i gmin sąsiednich.

Lipiec 2009 r., Zarząd HDK PCK w Żołyni


Posłuchaj reportażu o żołyńskich strażakach krwiodawcach >>> (plik mp3, 7,7 MB)

Zobacz numer specjalny "Faktów i Realiów" poświęcony klubowi HDK PCK w Żołynia

 

Waldemar Natoński
szukaj
Rekrutacja do LO
Rozkład jazdy
Kanał YouTube Urzędu Gminy
Mapa turystyczna Żołynia i okolice
Interaktywna mapa Żołyni
System Informacji Przestrzennej
Boiska ORLIK
Strzelnica sportowa
Wędkowanie w Żołyni
Działki na sprzedaż
GOSPODARKA ODPADAMI
Dla prowadzących działalność gospodarczą
Stacja METEOROLOGICZNA
OGŁOSZENIA DROBNE
Baza firm
czwartek, 20 lipca 2017
201 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Pogoda
Galeria
Mapa dojazdu
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Prawo Unii Europejskiej
Monitorpolski
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Pomoc przedsiębiorcy
HWO
Licznik odwiedzin:0535555
Urząd Gminy Żołynia, Rynek 22, 37-110 Żołynia, pow. łańcucki, woj. podkarpackie
tel.: +48 172243018, fax: +48 172243476, email: urzad@zolynia.pl, http://www.zolynia.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI