Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Kochasz dzieci nie pal śmieci
RSS

URZĄD GMINY

 

- ug.jpg


ADRES:
37-110 Żołynia, ul.Rynek 22
tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028,
fax. (017) 22 43 476,
e-mail: urzad@zolynia.pl

GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
Od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

 Struktura organizacyjna urzędu:

 • Wójt Gminy: Andrzej Benedyk
 • Zastępca Wójta Gminy: Tadeusz Giża
 • Skarbnik Gminy: Anna Kostyńska
 • Sekretarz Gminy: Waldemar Natoński
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO - Magdalena Stańczuk, tel. wew. 25
 • sprawy USC (rejestracja urodzeń, zgonów, związków małżeńskich),
 • ewidencja ludności - zameldowania, wymeldowania itp.,
 • sprawy związane z prowadzeniem spisu wyborców,

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY - Agata Szpytma, tel. wew. 35

STAN. PRACY ds. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - Krystyna Marcinek, tel. wew. 35

 • wydawanie zezwoleń na handel alkoholem,

STAN. PRACY ds. PODATKÓW - Anna Mach, Halina Kochman (obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) tel. wew. 29

 • wymiar podatku rolnego, leśnego,
 • umorzenia podatków,
 • zaświadczenia o stanie majątkowym,
 • zaświadczenia o niezaleganiu, 

STAN. PRACY ds. ORGANIZACJI KADROWYCH I DOWODÓW OSOBISTYCH - Aleksandra Tryniecka, tel. wew. 20

 • sprawy kadrowe pracowników,
 • wydawanie dowodów osobistych,
 • zagadnienia związane BHP,
 • zastępstwo w USC,

STAN. PRACY ds. OBRONY CYWILNEJ i WOJSKOWYCH - Kuras Piotr, tel. wew. 32

 • sprawy obrony cywilnej w tym klęsk żywiołowych,
 • pobór, rejestracja przedpoborowych, odroczenia wojskowe itp.
 • współpraca z OSP,
 • kultura fizyczna i sport,
 • współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

STAN. PRACY ds. OBSŁUGI SEKRETARIATU - Magdalena Rogowska, tel. 017 22 43 018 lub 017 22 43 028

 • obsługa kancelaryjna sekretariatu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,

STAN. PRACY ds. BUDOWNICTWA I  GOSPODARKI  PRZESTRZENNEJ - Marian Wyłupek, tel. wew. 28

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • wydawanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym na terenie gminy Żołynia,
 • wydawanie wyrysów i wypisów z MPO i Studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żołynia,
 • wydawanie zaświadczeń do notariusza,
 • opiniowanie projektów podziału działek,
 • prowadzenie ewidencji i środków transportowych (pojazdów powyżej 3,5 tony),
 • ściąganie i rozliczanie podatku od środków transportowych,
 • prowadzenie spraw lokalowych związanych z wynajmem mieszkań komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,

STAN. PRACY ds. BUDOWY I REMONTÓW DRÓG, GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Maciej Marcinek, tel. wew. 28

 • budowa i modernizacja dróg,
 • oświetlenie uliczne,
 • nadzór nad gospodarką komunalną (utrzymanie rynku, opieka nad grobami itp., kirkut)

STAN. PRACY ds. OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Stanisława Iwańczyk, tel. wew. 23

 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami (przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za odpady),
 • rejestrowanie i kontrola opłat wnoszonych przez mieszkańców za wywóz odpadów,
 • spisywanie zeznań świadków poświadczających pracę w gospodarstwie rolnym rodziców dla osób,

STAN. PRACY ds. OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA, LEŚNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Jan Mazurek, tel. wew. 24

 • wydawanie poozwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
 • sprawy związane z odprowadzaniem ścieków sanitarch przez właścicieli nieruchomości,
 • sprawy związane z odszkodowaniami za szkody wyrządzone w uprawach rolnych,
 • sprawy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, wód i gleb,
 • sprawy dotyczące opieki nad zwierzętami (współpraca z kołami łowieckimi),
 • sprawy związane z prawem wodnym - wydawanie decyzji w sprawach zmiany stosunków wodnych na gruncie,

STAN. PRACY ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY, PROMOCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Wojciech Opałka, tel. wew. 24

 • przygotowywanie wniosków o dotacje,
 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminy,
 • promocja gminy,

STAN. PRACY ds. GOSPODARKI GRUNTAMI - Michał Rupar, tel. wew. 39

 • gospodarka na mieniu komunalnym (wycinanie drzew, dzierżawy i sprzedaż mienia, stawów itp.),
 • współpraca z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • podział działek,
 • rozgraniczenia,
 • służebności gruntowe,
 • nadanie numeru domu,

- karty_uslug.png

szukaj
Rekrutacja do LO
Rozkład jazdy
Kanał YouTube Urzędu Gminy
Mapa turystyczna Żołynia i okolice
Interaktywna mapa Żołyni
System Informacji Przestrzennej
Boiska ORLIK
Strzelnica sportowa
Wędkowanie w Żołyni
Działki na sprzedaż
GOSPODARKA ODPADAMI
Dla prowadzących działalność gospodarczą
Stacja METEOROLOGICZNA
OGŁOSZENIA DROBNE
Baza firm
czwartek, 20 lipca 2017
201 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Pogoda
Galeria
Mapa dojazdu
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Prawo Unii Europejskiej
Monitorpolski
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Pomoc przedsiębiorcy
HWO
Licznik odwiedzin:0535555
Urząd Gminy Żołynia, Rynek 22, 37-110 Żołynia, pow. łańcucki, woj. podkarpackie
tel.: +48 172243018, fax: +48 172243476, email: urzad@zolynia.pl, http://www.zolynia.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI